Klapka 2017 – Fotosoutěž

Fotosoutěž

Fotografická soutěž Klapka 2017

Jubilejní desátý ročník filmového festivalu amatérského a nekomerčního filmu Klapka 2017 i tentokrát nabídne zavedenou výstvavu fotografií amatérských fotografů. Jak jste již za roky zvyklí, jedná se o doprovodný program tohoto filmového odpoledne. Rádi bychom tímto způsobem potěšili tvůrce a fotografy, kteří nemají možnost prezentovat své fotografie a kteří chtějí změřit své síly s konkurencí z řad amatérů.

Desátý ročník navíc připomene všechny předešlé ročníky i jejich hvězdné hosty ve fotografiích.

Rádi fotografujete? Tvoříte do „šuplíku“? Zašlete nám svá fotografická díla a ukažte je světu. Účast v soutěži je zcela zdarma. Na vítěze čekají hodnotné ceny.

Soutěžní témata pro ročník 2017

 • Jubileum
 • Světlo a stín
 • Vtipná fotografie
 • Závislosti
 • ***fie

Fotografie můžete zasílat do 12.února 2017. Zasílané soubory budou v jedné složce (v souboru zip), která bude nazvána jménem a příjmením autora. Dále bude přiložen textový soubor, který bude obsahovat informace o autorovi: jméno, příjmení, město, povolání, věk, e-mail popř. poštovní adresu.
Fotografie nesplňující podmínky soutěže, nebudou zařazeny k prezentaci.

Pravidla fotografické soutěže a podmínky účasti

1) Organizátor
Organizátorem soutěže je občanské sdružení Klaxon o.s., které pořádá filmový festival amatérského a nekomerčního filmu Klapka. Fotografická soutěž bude probíhat jako doprovodný program festivalu.

2) Termín trvání fotografické soutěže
Posílat fotografie je možné do uzávěrky uvedené výše. Vybrané práce budou vystaveny v den a místě konání festivalu. Vítězové soutěže, které vybere odborná porota budou vyhlášeny v den konání festivalu. Dále bude udělena cena široké veřejnosti.

3) Účastníci fotografické soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která odešle své soutěžní fotografie na uvedené kontakty do uzávěrky soutěže a splní její požadavky. Dáváme přednost amatérským tvůrcům, kteří neměli nebo nemají možnost veřejně prezentovat svoji fotografickou tvorbu.

4) Požadavky fotografické soutěže
Podmínkou účasti v soutěži je zaslání fotografií týkajících se soutěžních témat na CD nebo emailem.

Upřesnění označení: CD bude označeno jménem a příjmením autora, soutěžní fotografie budou ve složkách pojmenovaných dle vybraného tématu. Na CD bude nahrán textový soubor, který bude obsahovat informace o autorovi: jméno, příjmení, město, povolání, email popř. poštovní adresu. Dále je možné doplnit názvy fotografií k jednotlivým tématům, či historku doprovázející soubor.

V případě zaslání fotografií na email budou všechny soubory v jedné složce (v souboru zip), která bude nazvána jménem a příjmením autora. Všechny další požadavky viz CD. V případě rozdělení do více emailů je třeba napsat, kolik emailů posíláte, obratem Vám potvrdíme, že jsme obdrželi kompletní počet.

Počet fotografií v souboru na vybrané téma od jednoho autora je maximálně 6 fotografií. Jeden autor může zaslat i více souborů. Požadujeme fotografie v digitálních formátech jpeg nebo tiff v rozlišení minimálně 300 DPI do maximálního formátu A4. Za zhoršenou kvalitu tisku důsledkem nekvalitního rozlišení nezodpovídáme. Každá fotografie bude pojmenována ve formátu: příjmení autora_vybrané téma(soubor)_číslo fotografie/název.

Kontaktní údaje na pořadatele, cílové adresy pro posílání soutěžních fotografií:

Magdalena Nováková
tel.: +420 608 958 097
e-mail: foto@klapka.info

 

Fotografie lze zaslat přes servery typu Uschovna.cz, LeteckaPosta.cz na uvedený e-mail.

Účastník fotografické soutěže Klapka prohlašuje, že:

 • fotografii pořídil osobně, a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu
 • osoby zachycené na jím pořízeném snímku (snímcích) souhlasí se zveřejněním tohoto snímku (snímků)

Do soutěže nebudou zařazeny fotografie, které:

 • žádným způsobem nesouvisí s tématem této fotografické soutěže
 • autor neuvedl platné kontaktní údaje
 • mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.)
 • jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem
 • nevyhovují kvalitou nebo rozlišením
 • z kapacitních důvodů je není možné vystavit

Veškeré zaslané fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo využívat a prezentovat fotografie výhradně v rámci propagace fotografické soutěže a filmového festivalu a nakládat s nimi podle vlastního uvážení bez dalšího souhlasu účastníka. Fotografie mohou být využity jako ilustrační na stránkách www.klapka.info. Organizátor se zároveň zavazuje, že zaslané fotografie nebudou poskytnuty třetí straně a nebudou komerčně využity.

5) Hodnocení fotografií
Fotografie budou ohodnoceny širokou veřejností z řad návštěvníků festivalu a odbornou porotou. Na základě tajného hlasování veřejnosti a odborné poroty budou v den konání festivalu vyhlášeni vítězové. Na vítěze čekají hodnotné ceny.

Každý účastník má právo získat cenu, a to za svoji nejlépe ohodnocenou fotografii nebo soubor.

6) Obecné podmínky soutěže
Seznam výherců fotografické soutěže bude vyvěšen na webu filmového festivalu Klapka. Výherci, kteří si cenu nevyzvednou osobně na vyhlášení vítězů na festivalu, si budou moci po předchozí domluvě s organizátory fotosoutěže, vyzvednout výhru osobně ve městě Kladně do konce dubna 2017. V případě nevyzvednutí propadají ceny do dalšího ročníku fotosoutěže festivalu.

Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit bez udání důvodu, či změnit její pravidla.


Generální partneři:
Město Kladno                     Hondl                     LOEX                     Květiny Bellis                     Kladenské listy
Partneři:
Klubko 55                      AGRA                    Universal System                    Elektro U Miklasů                    SilreMont                    Aquastyl
Mediální partneři:
Rádio Relax         Kladenský Deník         Rytíři Kladno         Filmdat         Vaše Kladno      
Webhosting:
VSHosting
Webdesign:
DesignPro.cz